UroLift® System for BPH Procedure Animation

 The UroLift® System permanent implants, delivered during a minimally-invasive procedure, effectively treat BPH by acting like window curtain tie-backs to hold the lobes of an enlarged prostate open. Patients recover from the procedure quickly, and return to their normal routines with minimal downtime. Learn more at www.UroLift.com

Hướng dẫn xử trí tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt ( VUNA 2014)

 Hội Tiết niệu Thận học Việt Nam - VUNA

Những con số trên dụng cụ y khoa và ý nghĩa của chúng

 Trong quá trình đi thực tập hàng ngày chúng ta thường gặp một số dụng cụ Y khoa nhưng trên đó có một số ký hiệu , các chỉ số chúng ta chưa biết . Lê Sáng xin sưu tập và tổng hợp lại một số chỉ số và con số để bạn đọc tham khảo .

Cắt túi sa niệu quản nội soi qua niệu đạo

PGS TS Lê Đình Khánh, Trường Đại học Y Dược Huế

 

 

Cập nhật về vai trò của liệu pháp Keto acid trong điều trị bảo tồn bệnh thận mạn theo tuyên bố đồng thuận quốc tế năm 2012

 PGS TS Võ Tam
PCT Hội tiết niệu thận học Việt nam.
Phó Hiệu trưởng Trường Đại Học Y Dược Huế
Trưởng khoa Nội Thận Bệnh viện trung ương Huế

Politano-Leadbetter ureteric reimplantation. Surgical Atlas

JOACHIM STEFFENS, EBERHARD STARK, BJÖRN HABEN and ADRIAN TREIYER. 

Department of Urology and Paediatric Urology, St. Antonius-Hospital Eschweiler, Germany

Phẫu thuật mở qua bàng quang điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt

 PGS TS Lê Đình Khánh

Trường Đại học Y Dược Huế

1  2  3  4  [5]  »  »»