Thời điểm sử dụng thuốc

 DS. Nguyễn Thị Thanh Hòa, ThS.DS. Phan Đặng Thục An

Khoa Dược- Bệnh viện trường ĐH Y Dược Huế

A short history of nephrectomy

 JONATHAN CHARLES GODDARD,  THEODORE BIRKS

EAU-Guidelines-on-Urological-infections-2019

 G. Bonkat (Chair), R.R. Bartoletti, F. Bruyère, T. Cai, S.E. Geerlings, B. Köves, S. Schubert, F. Wagenlehner

Stent: the name behind the name

HISTORY OF UROLOGY 

BY MARIOS HADJIPAVLOU, IAN K DICKINSON AND SESHADRI SRIPRASAD

Rối loạn phát triển giới tính trẻ em

 PGS.TS. Hoàng Thị Thủy Yên. Bộ môn Nhi Trường ĐH YD Huế

 

1  2  [3]  4  5  »  »»