Kết quả bước đầu tán sỏi niệu quản đoạn chậu qua nội soi niệu quản ngược dòng bằng xung hơi tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

Trần Xuân Hòa*, Hoàng Văn Khả*, Lê Đình Khánh**
(* BV ĐK Tỉnh Bình Định, **Trường ĐH Y Dược Huế )

Mục tiêu: Đánh giá kết quả bước đầu tán sỏi niệu quản đoạn chậu bằng xung hơi qua nội soi niệu quản ngược dòng tại Bệnh viện đa khoa Tỉnh Bình Định.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Từ tháng 9/ 2009 đến tháng 7/2010 có 45 bệnh nhân sỏi niệu quản đoạn chậu được tán sỏi bằng xung hơi qua nội soi niệu quản ngược dòng tại Bệnh viện đa khoa Tỉnh Bình Định.
Kết quả: Trong 45 bệnh nhân có 19 nam (42,22%) và 26 nữ (57,78%). Tuổi trung bình 48,5 (21 – 82). Vị trí sỏi: bên phải 22 trường hợp (46,81% ), bên trái 25 trường hợp (53,19%). Kích thước sỏi ≤ 10mm. Có 1 trường hợp (2,22%) sỏi tạo thành chuỗi sau tán sỏi ngoài cơ thể, 2 trường hợp sỏi niệu quản đoạn chậu 2 bên ( 4,44% ). Thời gian tán sỏi trung bình là 40± 12 phút. Tỷ lệ thành công 95,74%, , không có trường hợp nào sỏi chạy lên thận. Chưa gặp tai biến hoặc biến chứng nặng.
Kết luận: Tán sỏi niệu quản đoạn chậu bằng xung hơi qua nội soi niệu quản ngược dòng là phương pháp an toàn và hiệu quả điều trị sỏi niệu quản đoạn chậu
(Xin xem chi tiết ở file pdf đính kèm)

Nguồn: Hội Tiết niệu - Thận học Thừa Thiên Huế
Các bài viết khác: