SS chỉ số Kt/v của BN lọc máu chu kỳ ở khoa nội thận -TNH ở BV TW Huế, và chỉ số này của BN lọc máu CK ở TT lọc máu ở BV Purpan - CHU Toulouse để đánh giá hiệu quả lọc máu.

BS CKII Nguyễn Đình Vũ

Trưởng khoa Thận Nhân tạo BV TW Huế

Suy thận mãn là sự giảm dần chức năng thận, đó là sự huỷ hoại không hồi phục chức năng lọc của thận, được biểu hiện bởi những rối loạn lâm sàng và thay đổi về sinh hoá dưới tên gọi hội chứng uré máu mãn. Thông thường ở giai đoạn cuối của suy thận mãn cần đòi hỏi điều trị bằng thận nhân tạo hoặc ghép thận trong đó lọc máu được chỉ định nhiều nhất.
Hơn một triệu bệnh nhân trên thế giới hiện nay điều trị thay thế trong suy thận mãn bằng lọc máu. Đây là phương pháp điều trị được chọn lựa đầu tiên ở bệnh nhân suy thận mãn. Thực vậy, nó không những duy trì đời sống cho bệnh nhân nhưng còn bảo đảm chất lượng sống gần như so với người bình thường.
Trong nhiều tiêu chuẩn đã được thiết lập để đạt được lọc máu có hiệu quả, hai tiêu chuẩn sinh hoá được dùng nhiều nhất là tính Kt/V ( K : hệ số lọc sạch ure ; t : thời gian lọc máu ; V : là thể tích trọng lượng nước của cơ thể) và PRU( tỉ lệ rút ure tính theo %).
Trong số những tiêu chuẩn mà chúng tôi đã nghiên cứu một trong chúng dựa trên tính năng hoặc động của uré ( modelisation cinétique) đó là chỉ số Kt/V.
Thực tế việc loại bỏ ure và những chất độc tương tự ure là cần thiết với kết quả tốt về lâm sàng về lâu dài của qúa trình điều trị.
Lọc máu chu kỳ là đặc tính điều trị không liên tục, ure được loại bỏ nhanh chóng trong buổi lọc và tăng lên từ từ cho đến buổi lọc kế tiếp.
Hiện nay tính năng hoặc động của ure dựa trên chỉ số Kt/V được đánh giá trong buổi lọc máu bởi hệ thống Diascan (tính toán trên màng hình) của máy Dialog, AK200 và Integra.
Hệ thống Diascan có thể tính liều lượng lọc máu (dose de dialyse ) được biết mỗi 15 phút, hoặc nữa giờ trong mỗi buổi lọc, nhưng cần thiết phải xát định cố định lượng nước của bênh nhân ( trọng lượng khô ).
Về mặt lý thuyết một buổi lọc máu có hiệu quả khi chỉ số Kt/V ≥ 1,2 ; hoặc PRU ≥ 60%. Chỉ số Kt/V rất cần thiết để kiểm tra thường xuyên liều lượng chất thải ( ure) được lọc sạch trong quá trình lọc máu. Nó là hệ thống tự động, độ chính xác cao, không tốn kém. So với chỉ số PRU( tỉ lệ rút ure tính theo %) là phải lấy máu định lượng ure trước và sau lọc máu. Tuy nhiên chỉ số Kt/V nó không định lương trực tiếp được ure máu. 

Nguồn: Hội Tiết niệu - Thận học Thừa Thiên Huế
Các bài viết khác: