07/03/2022

Một số chủ đề liên quan đến BPH và chức năng tình dục

 Mời quí đồng nghiệp tham khảo một số chủ đề liên quan đến BPH và rối loạn chức năng tình dục thông qua chương trình "Ask the expert"

 Các video được xây dựng với sự hỗ trợ của Cty Sanofi 

Xin mời xem nội dung 

www.medexpress.com.vn/asktheexpert/videos/chi_tiet

[ In trang ]    [ Đóng lại ]