20/01/2022

ASU-SEA Webinar Invitation | Thulium Fiber Laser - Procedure Changing Technology

 Kính mời quí Hội viên đăng ký tham dự hội thảo do Trường Niệu khoa châu Á tổ chức

 Link đăng ký

www.asu-sea.com/asu-olympus-webinars

Trân trọng

[ In trang ]    [ Đóng lại ]