17/05/2020

Cọng hưởng từ ung thư tuyến tiền liệt

 TS Lê Văn Phước, BV Chợ Rẫy, TP HCM

 Tải file pdf

[ In trang ]    [ Đóng lại ]