Hướng dẫn điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu ở Việt nam

 Hội Tiết niệu Thận học Việt nam - VUNA đã biên soạn và xuất bản cuốn " Hướng dẫn điều trị nhiễm trùng đường Tiết niệu ở Việt nam"

 Cuốn tài liệu đã được trình bày tại Hội nghị toàn quốc tháng 8/2013 tại Ninh Bình. Cuốn tài liệu đã đề cập nhiều thông tin liên quan đến tình trạng nhiễm trùng đường tiết niệu ở Việt nam, những kiến thức rất cơ bản và cập nhật cũng như hướng dẫn cách xử trí từng loại và từng tình huống.

Xin vào mục Tư liệu tham khảo / Tổng quan, đăng nhập hội viên và tải bản đầy đủ.

Hội Tiết niệu Thận học TT Huế

Nguồn: Hội Tiết niệu - Thận học Thừa Thiên Huế
Các bài viết khác: