Họ và Tên: Hoàng
Sinh nhật: 01/01/1980
Chức danh: Sinh viên
Đơn vị công tác: Y
Chức danh khoa học: Sinh viên
Chức vụ:
Địa chỉ đơn vị:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Yahoo:
Skype:
Giới thiệu chung: