Họ và Tên: Cao Chí Hiếu
Sinh nhật: 01/05/1970
Chức danh: BsCKI
Đơn vị công tác: Khoa Nội Thận -Tiết Niệu-Bệnh viện C Đà Nẵng
Chức danh khoa học: BsCKI
Chức vụ: Bác sỹ điều trị
Địa chỉ đơn vị: 122- Hải phòng - Đà Nẵng
Điện thoại: 0905273634
Fax:
Email:
Yahoo:
Skype:
Giới thiệu chung: