Hội thảo cập nhật điều trị LUTS do tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt.

Hội Tiết niệu Thận học Việt Nam ( VUNA ) phối hợp với CTY Sanofi tổ chức Hội thảo trực tuyến về Cập nhật hướng dẫn 2021 của EAU về điều trị LUTS do tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt ngày 16/7 ở khu vực phía Bắc và 18/7 ở khu vực phía Nam

Thông báo số 1 Hội nghị của VUNA 10/2021 tại Ninh Bình

 Hội Tiết niệu Thận học Việt nam sẽ tổ chức Hội nghị thường niên lần XV vào tháng 10/2021 tại Ninh Bình


Đại hội Hội Tiết niệu Thận học Việt Nam – VUNA và Hội nghị khoa học thường niên của VUNA lần XIV – HueUNA lần XIV đã thành công tốt đẹp

 Hội Tiết niệu Thận học Việt nam là Hội khoa học chuyên ngành được ra đời với quyết định thành lập theo Quyết định số 69/2000/QĐ-BTC CBCP ngày 06 tháng 12 năm 2000. Nhiệm kỳ IV được bầu năm 2015 và đã hết nhiệm kỳ hoạt động vào ngay 31 tháng 12 năm 2020.

Chương trình dự kiến Hội nghị VUNA 2020 cập nhật ngày 14/01/2021 lần 2

 Ban tổ chức xin thông báo chương trình cập nhật ( tối 14/01/2021)


Chương trình dự kiến Hội nghị VUNA 2020 cập nhật ngày 12/01/2021

 Ban tổ chức xin cập nhật chương trình Đại hội và Hội nghị VUNA 15-16/01/21 tại Huế


Chương trình dự kiến Hội nghị VUNA 2020 cập nhật ngày 03/01/2021

 Chúng tôi xin gửi chương trình cập nhật ngày 03/01/2021


Chương trình dự kiến Hội nghị VUNA 2020 cập nhật ngày 15/12/2020

 Chương trình dự kiến Đại hội và Hôi nghị VUNA cập nhật ngày 15/12/2020


Thông báo số 7 Hội nghị khoa học VUNA tại Huế

 Ban tổ chức xin gửi đến quí Thầy, Cô, quí đồng nghiệp thông báo số 7 Đại hội và Hội nghị của VUNA 15-16/01/2021


1  [2]  3  4  5  »  »»